Beteg fogalma

Kit nevezünk betegnek? Ki tekinthető betegnek? Mit mond erről az egészségügy? Mit mond erről az egészségügyi törvény? És mit mond erről az érintett?

Nos, ha a „beteg” fogalma bármikor említésre kerül, vagy felmerül, és megválaszoljuk a fenti kérdéseket, akkor máris hozzájutunk egy éppen aktuális és igaz definícióhoz.

De amikor nincs konkrét körülmény vagy ok, hogy beteget emlegessünk, akkor csak körülírások, tapogatózások, és tág határok maradnak.

Egyes értelmezések szerint betegnek nevezhető az a személy, akinek az egészsége csorbát szenved, betegség jelentkezik nála, vagy a testi, lelki és mentális állapotában nem kívánt változás áll be, és esetleg még kezelésre, orvosi segítségre, beavatkozásra, gyógyszerre, ellátásra szorul, vagy épp nem is szorul ezekre, mégis igénybe veszi.

Ezek alapján, ha nagyon szőrszálhasogatóak vagyunk, akkor az is betegnek minősül, aki igazából nem beteg – tehát az egészségét tekintve nem lép fel deficit vagy hiány –, de mivel elmegy az orvoshoz, ott figyelmet, segítséget, és akár még kezelést is kap, akkor már betegnek minősül.

Más értelmezések szerint beteg az, akinek a betegsége a maga és környezete számára ismert, és nem lényeges a definíció szempontjából, hogy részesül-e ellátásban, hanem a lényeg az, hogy az egészségével kapcsolatosan szükséglete merül fel, amit majd valaha/valahol ki kell elégíteni.

És mi van azokkal, akik betegek ugyan, de nem tudnak róla és a környezetük sem? Például egy alkoholbeteg, aki nincs tudatában a betegségének, és a környezete sem értékeli annak, mert a családi kultúrába az ivászat az éppen még bele is illik?

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről meglehetősen röviden fogalmaz a 3. § a) bekezdésében: beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy.

Tehát aki ezeken kívül esik, az nem beteg ezen törvény szerint, de tágabb értelmezésben lehet az. Amikor valakire azt mondjuk tehát, hogy beteg, akkor nem biztos, hogy az állapotáról beszélünk, hanem hivatalosan sokkal inkább valamiféle, egészségügyi ellátással kapcsolatos folyamatban betöltött státuszáról.

Vélemény, hozzászólás?